Jarle Aarvoll, ordførar i Sogndal, leiar
Åslaug Krogsæter, Utdanningsdirektør FM
Jan Julusmoen, Høgskulen Sogn og Fjordane
Geir Navarsete, rektor Kaupanger skule i Sogndal
Holger Aasen, NHO/ Ungt Entreprenørskap
Alf Olsen jr. rådmann i Lærdal kommune
Siri Nedland, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Anne Siri Bentsen, Utdanningsforbundet
Jorunn Nyttingnes, Leikanger, skulefagleg ansvarlege i Sogn
Karina Nerland, dagleg leiar Sogn regionråd
Claus Røynesdal, prosjektleiar ”Sats på skulen – snu Sogn”