Kulturnettverket skal:

  • Vera ein arena for utveksling av erfaring og informasjon
  • Utvikla kunnskap og kompetanse innanfor fagområde
  • Vera ein lærings- og utviklingsarena
  • Initiera prosjekt innanfor fagområdet
  • Samhandla med andre eksterne aktørar

Mandat og organisering