Næringsnettverket skal:

  • Vera ein arena for utveksling av erfaring og informasjon
  • Utvikla kunnskap og kompetanse innanfor fagområde
  • Vera ein lærings- og utviklingsarena
  • Initiera prosjekt innanfor fagområdet
  • Samhandla med andre eksterne aktørar

Leiar av nettverket er Terje Søreide, dagleg leiar i Høyanger næringsutvikling.

Mandat og organisering