Forskar Otte Bjelland frå Havforskingsinstituttet presenterte moglege forklaringar på kvifor fiskebestanden er redusert i Sognefjorden. Han hadde fått mange innspel frå publikum før møtet på endringar i Sognefjorden.

Saksdokument:
Møteinnkalling 
Møteprotokoll 
Saksframlegg 11/13 - Regionalplan for 2013-2016 

Vedlegg:
Høyringsfråsegn til skulebruksplan
Årsmelding og rekneskap 2012
Regionalplan for Sogn regionråd 2013-16
Høyringssvar 
Presentasjon: 
Havforskingsinstituttet Otte Bjelland

Havforskingsinstiuttet fekk mange innspel frå publikum om kvifor fjorden har endra seg før møtet i regionrådet. 
Les meir om orienteringa frå forskar Otte Bjelland.