Arbeidsgjevarkontroll i Sogn og Fjordane

Sogn regionråd støttar at arbeidsgjevarkontrollen i Sogn og Fjordane vert lokalisert i Årdal

Illustrasjon.jpg Interkommunal arbeidsgjevarkontroll i Sogn har vore eit samarbeid mellom regionrådskommunane og Høyanger kommune sidan 1999. Arbeidsgjevarkontrollen er eit samarbeidsområde det er politisk semje om å vidareutvikla.

Å lokalisera arbeidsgjevarkontrollen for Sogn og Fjordane til Årdal vil gje viktige kompetansearbeidsplassar som det er behov for i omstillingsarbeidet som pågår.

Les brevet frå Sogn regionråd til Skatt Vest

 

 

2013-11-25 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut