Nettverket er ein lærings- og utviklingsarena for barnehage- og skulefagleg ansvarlege i kommunane. Oppgåver er mellom anna å utveksle erfaringar og informasjon, koordinera aktivitetar, prosessar og tiltak og samarbeida og ta initiativ til utviklingsoppgåver og -prosjekt.

Dei 26 kommunane i fylket samarbeider i fire regionar. Leiaren i nettverket representerer Sogn i fylkessamarbeid som Forum for barnehage- og skuleutvikling, Skule- og barnehageutvalet (KS) og eventuelt andre fylkesdekkande prosjekt og tiltak.

Mandat