Barnehage- og skuleutvikling

Felles fagdag for tilsette i skulane

Onsdag 16. august arrangerte Sogn regionråd fagdag for tilsette i skulane. Over 450 tilsette frå barneskular, ungdomsskular og vidaregåande skular i Sogn hadde i går gleda av å høyra Pål Roland forelesa om klasseleiing, relasjonsbygging og utfordrande åtferd.

Barnehage- og skuleutvikling

System for styrka læring er kommunane i Sogn regionråd sitt program for barnehage- og skuleutvikling i perioden 2013-2021.

Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS