Debattinnlegg: Regional barnehageutvikling

Barnehagesektoren har 85 000 tilsette. Sjukefråværet er 11,9 % og stigande. Av dei 27 000 styrarane og førskulelærarane er det berre 1 % som har formell leiarutdanning. I Sogn utviklar vi modellar for å løyse dette.

Les heile innlegget i siste utgåva av Kommunal Rapport

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut
Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS