Entreprenørane spirar i Sogn!

Alle 8. klassingane frå regionrådskommunane deltok då 9. klassingane stilte ut 23 elevverksemder på entreprenørskapsmessa i Leikanger.

Juryformann Alice Blålid frå Framtidsfylket hadde med seg Arnstein Hauståker frå Sparebanken Sogn og Fjordane og Jan Julusmoen frå Høgskulen i Sogn og Fjordane. Dei fekk ei tøff oppgåve å kåre vinnarane i dei tre kategoriane. I kategorien "Nyskaping og kreativitet" vart vinnaren "Salongen" frå Flatbygdi skule i Vik. Jentene frå Flatbygdi får dermed bli med Statens vegvesen på tur til Hardanger – for å sjå og lære om bygging av den nye brua.

"Gaupne fotballskule" scora best i kategorien "Formidling og kommunikasjon". Gjengen frå Luster ungdomsskule reiser dermed til Førde og blir med å lage ei sending for NRK Sogn og Fjordane. I kategorien "Miljø og berekraft" plukka juryen ut bedrifta "Dans med glede" frå Kaupanger skule i Sogndal. Dei får med seg ein lærar på tur til vindmøllepark i Vågsøy og guiding i havgapet med Måløy Vekst.

Over 50 bedrifter hadde registrert seg hjå Ungt Entreprenørskap for å vere med i tevlinga. 23 verksemder vart plukka ut, og det var god deltaking frå alle regionrådskommunane. I tillegg til besøk på stand, var alle 8. klassingane på besøk hos to bedrifter på Leikanger. Totalt 10 arbeidsplassar tok i mot elevane denne dagen. Konferansier Rasmus Mo hadde ei stødig hand på taktstokken, og psykolog Per Steinar Melås motiverte ungdomane til å tenkje nytt og kreativt i sine engasjerande plenumsforedrag.

Ialt 420 elevar deltok på messa i Leikanger. Dette er tredje gong Sogn regionråd arrangerer entreprenørskapsmessa for ungdomsskulane i Sogn. Den vellukka messa var eit vitnesbyrd om at entreprenørane spirar på ungdomsskulane i Sogn!

Program

Bileta under viser eleverksemdene som skåra høgast i kvar sin kategori: "Salongen" frå Flatbygdi skule i Vik, "Gaupne fotballskule" frå Luster ungdomsskule og "Dans med glede" frå Kaupanger skule

 Entreprenørskapsmesse 2011 elevverksemd Salongen

Entreprenørskapsmesse 2011 Elevverksemd Gaupne fotballskule

Entreprenørskapsmesse 2011 Elevverksemd Dans med glede

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut
Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS