Feie- og tilsynsavgift 2018

Teneste Satsar   
Feiing kvart år, tilsyn 4. kvart år 655
Feiing 2. kvart år, tilsyn 4. kvart år 395
Feiing 4. kvart år, tilsyn 4. kvart år 265