Felles formannskapsdag

Fredag 5. september møttest formannskapa i regionrådskommunane til eit fellesmøte om kommunereforma og samhandlingsreforma

Tema første del av dagen var kommunereforma og fylkesmann Anne Karin Hamre innleia til debatt.
Samhandlingsreforma var tema andre del av dagen.

Presentasjonane frå dagen finn du under.

Kommunereforma:
Kommunereforma - innleiing til debatt
Fylkesmann Anne Karin Hamre og prosjektleiar Kåre Træen, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
KS si rolle i kommunereforma
KS-leiar Jenny Følling, KS Sogn og Fjordane
Erfaringar frå kommunesamanslåingar
Avdelingsleiar Steinar Fredheim, Kompetansesenter for distriktsutvikling

Samhandlingsreforma:
Krav til eit framtidsretta kommunehelsetilbod – kva forventar staten av kommunane i lys av samhandlingsreforma
Fylkeslege Per Stensland, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Spesialisthelsetenesta i regionen – no og i framtida. Helse Førde si deltaking i lokalmedisinske tenester i kommunane i Sogn
Adm.  direktør Jon Bolstad, Helse Førde
Sogn lokalmedisinske senter
Prosjektleiar Vidar Roseth og tenesteleiar Margun Thue, Lærdal kommune
Samhandlingsreforma - status og planar i kommunane Sogndal, Luster og Vik:
Sogndal kommune ved kommuneoverlege Jan Ove Tryti
Luster kommune ved rådmann Jarle Skartun
Vik kommune ved rådmann Oddbjørn Ese

Sjå omtale på nettsida til Sogn lokalmedisinske senter sognlms.no

Felles formannskapsdag 5.9.2014 deltakarar.jpg
Over 60 formannskapsmedlemmar samla på fellesmøte i Sogndal.

Felles formannskapsmøte 5.9.2014 innleiarar.jpg
Innleiarar til temaet kommunereforma: Distriktssenteret ved Steinar Fredheim, KS ved Jenny Følling og Fylkesmannen ved prosjektleiar Kåre Træen og fylkesmann Anne Karin Hamre.

Program

2014-09-10 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut