Felles formannskapsdag

Formannskapa i dei ni regionrådskommunane møttest 30. oktober for å drøfta aktuelle kommunestrukturalternativ

Meir enn 80 deltakarar med formannskapsmedlemar, tillitsvalde og rådmenn var samla på fellesmøtet. Dei fekk informasjon om rapporten frå Telemarksforsking og drøfta kommunane si samfunnsutviklarrolle og alternativ for kommunesamanslåing.

Presentasjonar:
Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ, Bent Aslak Brandtzæg
Om kommunereforma, fylkesmann Anne Karin Hamre
Sogn - fortrinn og moglegheiter, Arvid Andenæs

Program
Vurdering frå prosjektgruppa
Framlegg til framdriftsplan
Rapport, Telemarksforsking

Les meir om kommunereforma her

2015-11-02 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut