Fylkeskommunal støtte til studiet i entreprenørskap

Hovudutval for plan og næring vedtok 24. september å gje eit tilskot på kr 160 000 til Sogn regionråd. Høgskulen i Sogn og Fjordane og regionrådet samarbeider om studiet.

Pilotstudiet "Entreprenøriell matematikk" starta 13. september. Sju lærarar frå Luster, Sogndal og Leikanger deltek i pilotstudiet som gir 30 studiepoeng.
 
Omtale av saka finn du på nettsida til Sogn og Fjordane fylkeskommune
2013-09-26 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut