Gjess - we can!

Leiar av programstyret for System for styrka læring, ordførar Ivar Kvalen og programleiar Claus Røynesdal, har ein kronikk om barnehage- og skuleutviklinga i Sogn i fagbladet Utdanning

Barnehage- og skuleutviklinga i Sogn er tufta på gjensidig forplikting, samhandling og vilje til utvikling. Region Sogn har gode resultat i skulesektoren. Gode resultat kjem ikkje av seg sjølv. Uavhenging kva forklaringar ein ligg til grunn, så er hardt arbeid og delingskultur stikkorda. I Sogn handlar det om å fly i formasjon, og samarbeide tett over tid. Lang tid.

Barnehage- og skuleutvikling er eitt av dei viktigaste samarbeids- og utviklingsområda for kommunane i Sogn regionråd.
 
Kronikken i fagbladet Utdanning nr. 4 2016 finn du her
2016-03-14 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut