Innkjøpstenesta i Sogn og Fjordane fylkeskommune administrerer og drifter samarbeidsordninga Sogn og Fjordane Felles Innkjøp (SFFI).

Meir informasjon om innkjøpstenesta og reglar for offentlege innkjøp finn du på nettsida til Sogn og Fjordane fylkeskommune