Prisar 2018
Eigenbetaling  Pris
Døgn-/månadspris pr. plass i institusjon 2760/83956
Langtidsopphald jf eigen betalingsforskrift
Fribeløp før berekning av vederlag 8200
Korttidsopphald i institusjon (inntil 60 døgn pr. år) 160
Dag-/nattopphald i institusjon 80