Filmen Kom til Sogn viser at det ligg godt til rette for gründerar og at det er mykje å finna på i fritida. Sogn er ein flott stad å bu og leve! Her er ein køfri kvardag.

Vi tek med filmen på Framtidsfylket sine karrieremesser i byane Trondheim, Bergen og Oslo. Falkeblikk har laga filmen og den ligg på Youtube.

Kva skjer i regionen?
Lurer du på kva som skjer i regionen? Sjå oversikt over aktivitetar og arrangement på www.sognefjord.no

Ønskjer du å starta eiga verksemd?
Her er kontaktinformasjon til eit lokalt næringsapparat som gir rådgjeving og rettleiing. Dei kan hjelpe deg med generell bedriftsrådgjeving, etablering av forretningsplanar og utfylling av skjema for søknad om oppstartsmidlar:

Høyanger næringsutvikling: dagleg leiar Terje Søreide tlf 951 98 451 post@hnu.no
Balestrand kommune: næringssjef Johannes Sjøtun tlf 941 34 344 johannes.sjotun@balestrand.kommune.no  
Vik kommune: næringssjef Odd Rune Turvoll tlf 992 31 313 odd.rune.turvoll@vik.kommune.no
Leikanger kommune: næringssjef Per Holen tlf 911 96 392 per.holen@leikanger.kommune.no
Sogn næring: dagleg leiar Per-Odd Grevsnes tlf 416 37 034 per-odd@sognnaring.no
Luster kommune: næringssjef Olav Grov tlf 977 64 587 olav.grov@luster.kommune.no
Årdal utvikling: dagleg leiar Terje Laberg tlf 991 65 959 terje.laberg@ardal-utvikling.no
Aurland næringsutvikling: næringssjef Inge Håvard Aarskog tlf 948 01 823 inge.havard.aarskog@aurland.kommune.no
Lærdal næringsutvikling: dagleg leiar Arve Tokvam tlf 907 85 950 arve@laerdalnu.no
 
Brosjyre Kom til Sogn - Beste plassen for gründing i Norge