Kommunestrukturalternativ i Sogn

Telemarksforsking har utgreidd alternative kommunestrukturmodellar i Sogn og rapporten er no ferdig

Det er seks alternativ som er utgreidd i rapporten.

Kommunereforma og samanslåingsalternativa blir tema på felles formannskapsdag fredag 30. oktober 2015.

Les rapporten

Meir informasjon om kommunereforma finn du her

 

2015-10-15 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut