Sogn regionråd

Besøksadresse: Gravensteinsgata 17, 6856 Sogndal
Postadresse: Postboks 153, 6851 Sogndal
Tlf 57 62 96 00
Faks 57 62 96 01
Epost: postmottak(a)sogndal.kommune.no

Karina Nerland

   

Karina Nerland
dagleg leiar
Tlf 57 62 96 14 / 908 30 284

 


 

 

Hanne Hjelmeland Ørnehaug
programleiar System for styrka læring
Tlf 57 62 96 11 / 926 09 730
 

Heidi Johnsen .jpg

 

 

Heidi Johnsen
ressursperson Læringsmiljøprosjektet barnehage
Tlf 975 45 557

Inger Marie Evjestad (2).jpg

Inger Marie Evjestad
ressursperson Læringsmiljøprosjektet skule
Tlf 57 68 55 40/ 950 78 724

Magnus Lia

Magnus Lia
psykolog
Tlf 458 79 710 
Kontorstad: Høgskulen

 


Darek Hauderowicz
GIS-koordinator
Tlf 57 69 82 47 / 459 74 196
Kontorstad: Vik kommunehus