SognLab er eit aksjeselskap og eigarkommunane er Aurland, Balestrand, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal. Laboratoriet held til i Sogndal.