Vi fekk blant anna høyra om Hardangerrådet sitt arbeid knytta til bustadmarknad, samferdsleplan og kommunestruktur, og vi fortalte om våre erfaringar frå arbeidet med ny reiselivsorganisering i Sogn og det regionale barnehage- og skuleprogrammet.

Presentasjonane:
Om Hardangerrådet  ved dagleg leiar Leiv Vambheim
Om Sogn regionråd ved leiar Harald Offerdal
Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger og Voss ved Hans Atle Soldal
Flytt til Hardanger – oppfølging etter bustadanalysen ved Anette Hjeltnes
Hardangerrådet sin samferdsleplan – prosess og innhald ved rådsordførar John Opdal
Kommunestruktur i Hardanger 2013-2019 ved ordførar Asbjørn Tolo
Prosjekt «Reiselivsorganisering i Sogn ved reiselivsdirektør Ståle Brandshaug, Visit Sognefjord AS
Frå prosjekt «Sats på skulen –snu Sogn» til regionalt barnehage- og skuleprogram ved programleiar Claus Røynesdal, Sogn regionråd
IS Fjordvegen Rute 13 ved dagleg leiar Leiv Vambheim