Møte i Sogn regionråd 14. september

Rådet sette av midlar til utgreiing av båtrute Aurland-Sogndal og Vik-Sogndal.

I saka om regionalplanen for Sogn regionråd vedtok rådet at kommunestyra får planframlegget på høyring. 

Saksdokument

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut
Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS