Møte i Sogn regionråd 14. september

Rådet sette av midlar til utgreiing av båtrute Aurland-Sogndal og Vik-Sogndal.

I saka om regionalplanen for Sogn regionråd vedtok rådet at kommunestyra får planframlegget på høyring. 

Saksdokument

2012-09-06 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut