Rådet fekk orientering om arbeidet i bustadnettverket, Vikafjellstunnelen og oppfølging etter studieturen til Sør-Tirol.

Sakspapira og presentasjonane finn du under.

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Presentasjonar:
Bustadnettverket sitt arbeid ved prosjektleiar Arne Kringlen og bustadnettverket
Vikafjellstunnelen status og tidsplan ved Kjell Kvåle og Nils Magne Slinde, Statens vegvesen
Oppfølging etter studietur til Sør-Tirol ved Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking og Jan Øhlckers, bedriftsnettverksprosjektet

Vedlegg:
Rapport - Å bygge bedre bruer mellom øyene vi sitter på.. NTNU
Rapport om ultralyd ved Lærdal sjukehus