Reiselivsdirektør Ståle Brandshaug orienterte rådet om korleis Visit Sognefjord vil følgja opp analysen for heilårs reiseliv. Analysen er laga på oppdrag frå Sogn regionråd i samarbeid med Visit Sognefjord.

Møteinnkalling
Sak 14/14 Produkt- og marknadsanalyse for heilårs reiseliv
Møteprotokoll

Vedlegg:
Bustadmarknaden i Sogn - rapport
Heilårs reiseliv - rapport 
Høyringsbrev og høyringsnotat "Et enklere tiltaksystem tilpasset brukernes behov"
Sogn Jord- og Hagebruksskule - svar
Notat frå Programstyret System for styrka læring

Presentasjon Vinterfjord ved Ståle Brandshaug, Visit Sognefjord as

Det var møte med Hardangerrådet etter regionrådsmøte, les meir