Møte i Sogn regionråd 26. oktober

Sogn regionråd ber Hydro satsa i Sogn og styrke kompetansemiljøet og auka aluminiumsproduksjonen i Årdal.

I møtet vart ordførar Ivar Kvalen vald som leiar til det nyoppretta programstyre for barnehage- og skulesamarbeidet. I Rådet vedtok møteplan for 2013 og ber kommunane samordna politiske møte til torsdagane. Det vart sett av meir midlar til interimsarbeidet for reiselivsorganiseringa og løyvd midlar til Framtidsfylket sine profileringsmesser, sjå lenke under.

Saksdokument

 

 

 

2012-11-05 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut