Fylkeskommunen orienterte om status for læreplassar i regionen. SIMAS orienterte om utviklingsprosjekta og Sogneprodukt om prosessen for tettare samarbeid/samanslåing.

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Presentasjon:
Fleire læreplassar i Sogn
 

Vedlegg:

Sak 26: Framdriftsplan - framleggrapport om aktuelle kommunestrukturalternativ og oppsummering frå felles formannskapsmøte
Sak 27: Notat om Sognabåten
Sak 29: Framdriftsplan for regionalplan 2017-2020
Sak 30: Tiltaksplan for 2016- framlegg