Innspel til fylkeskommunen om vinterstengt fv 53 Årdal-Tyin og årsmelding for Sogn regionråd vart også handsama på møtet.

Fylkesdirektøren Svein Arne Skuggen Hoff orienterte om kommunale og regionale planstrategiar og dagleg leiar Vivian Kvam orienterte om status for Sogn lokalmedisinske senter.

Entreprenørskapsmessa for alle ungdomsskulane i regionen var arrangert denne dagen og regionrådet deltok på delar av arrangementet.

Møteinnkalling
Møteprotokoll

Presentasjonar:
Planstrategiar ved fylkeskommunen
Felles innsats for samfunnsdeltaking og inkludering
Helse Førde sine utviklingsplanar

Vedlegg
Rapport aust-vestutgreiing og høyringsbrev
Rapport frå Årdal utvikling, brev frå Årdal kommune og uttale frå Oppland fylkeskommune
Årsmelding 2014 og kortversjon

Program for entreprenørskapsmessa