Møte med Stortingets transport- og kommunikasjonskomitè

Transport- og kommunikasjonskomiteen var i Sogn og Fjordane tysdag 11. september. Nestleiar i rådet Jarle Aarvoll deltok på møtet og hadde innlegg om kva utfordringar Sogn står overfor.

Sogn regionråd gav innspel om rullebaneforlenging, ferjefrekvens, vegstrekninga Vinje-Hella-Sogndal og Sognefjellstunnel.

På møtet deltok mellom andre fylkesordførar Åshild Kjelsnes, regionvegsjef Helge Eidsnes, fleire ordførarar og representantar frå næringslivet.

Presentasjon

Brosjyre

2012-09-13 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut