Rådet vedtok budsjettramma for 2014 og mandat for programstyret "System for styrka læring".

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Vedlegg: Regional transportplan - analyse og utfordringsdel og handlingsprogram

Presentasjon Visit Sognefjord - status og vidare framdrift

Første del av møtet var lagt til oppstarten av entreprenørskapsstudiet. Les meir.