Rådet fekk orientering om status og planar for Visit Sognefjord, utviklingsplanar på flyplassen og karrieremessene og profileringskanalen Framtidsfylket.no.

Presentasjonane:
Karrieremessene og profileringskanalen Framtidsfylket.no ved dagleg leiar Gro Rukan
Status og planar for Visit Sognefjord ved reiselivsdirektør Ståle Brandshaug
Utviklingsplanar på Sogndal lufthamn og profilering av kommunane ved lufthamnsjef Svein Sanden

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Vedlegg:
Kommunane sine vedtak om kommunereforma
Avinor sin presentasjon om lufthamnstruktur
Akuttutvalets delrapport 
Karrieremesser - rapport frå Framtidsfylket
Tiltaksplan for 2015 - framlegg