Dei interkommunale selskapa i regionen har møte 20. april og 19. oktober 2018.

Møteplan for 2019

Tidlegare møtedokument i Sogn regionråd

Aktivitetskalendar for barnehage og skule finn du her