Møte i Sogn regionråd
Måndag 15. februar, Bergen
Fredag 31. mars, Sogndal
Torsdag 4. mai, Høyanger
Fredag 16. juni, Balestrand
​Fredag 15. september, Årdal
​Fredag 27. oktober, Aurland
Fredag 8. desember, Luster

Møte for interkommunale selskap
21. april
20. oktober

Tidlegare møtedokument