Møte i Sogn regionråd
Måndag 15. februar, Bergen
Fredag 31. mars, Sogndal
Torsdag 4. mai, Høyanger
Fredag 16. juni, Balestrand
​Fredag 15. september, Årdal
Fredag 27. oktober, Luster
Fredag 8. desember, Aurland

Møte for interkommunale selskap
21. april
20. oktober

Tidlegare møtedokument

Møteplan for 2018:
Sogn regionråd: 13. februar, 3. mai, 15. juni, 14. september, 26. oktober og 7. desember.
Interkommunale selskap: 20. april og 19. oktober.