Prisar 2018
Norskkurs for betalingselevar Pris pr. time
Daggruppe (delta i eksisterande grupper) 50 + læremiddel/bøker
Kveldsgruppe 100 + læremiddel/bøker

Undervisninga vert gjeven i modular med avtalt timetak, og eleven må betala for heile modulen, sjølv om eleven sluttar før avtalt timetal er brukt.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt til opplæring.