Faggruppa er ein lærings- og utviklingsarena og er ein arena for å utveksla erfaringar og informasjon.

Mandat