Personalnettverket er ein lærings- og utviklingsarena og er arena for å utvikla kunnskap og kompetanse innanfor fagområde.

Mandatet for nettverket