Presentasjon på kommunekonferansen

På Fylkesmannen si kommunekonferanse i Loen, 26. - 27. mai, vart Sogn regionråd invitert til å presentere prosjektet "Sats på skulen - snu Sogn".

Her la vi særskilt vekt på bakgrunn for prosjektet, samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter og den nye satsinga på barnehagesektoren.

application/pdfKommunekonferansen Loen 27. mai 2010.pdf
2010-05-28 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut