Profileringsbrosjyre

Sogn regionråd har laga brosjyra "Bli pedagog i Sogn!"
Profileringsbrosjyre framsida
Profileringsbrosjyre framsida

Sogn regionråd vil bruka brosjyra for å profilera regionen og informera om prosjektet Sats på skulen - snu Sogn, og vil bli brukt for å rekruttera pedagogar til skulane og barnehagane.

Les brosjyra

2011-01-20 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut