Prosjektmidlar

Sogn regionråd har fått midlar frå programstyret for offentleg sektor og IKT til prosjektet "Sats på skulen - snu Sogn" og adresseprosjektet i Sogn.

Prosjektet "Sats på skulen - snu Sogn" har fått kr 450 000 i utviklingsmidlar og adresseprosjektet har fått kr 100 000 i skjønnsmidlar.

Les meir om prosjekta  "Sats på skulen- snu Sogn" og adresseprosjektet i Sogn på våre nettsider

 

2012-03-13 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut