Regionale bustadstrategiar

Bustadstrategi for Sogn

Strategidokumentet får fram mogeleg løysingar, gode grep og virkemiddel der kommunane kan bruka handlingsrommet.

Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS