Sognefjordkonferansen: Fisketom Sognefjord?

Mange er opptekne av at det er mindre fisk i fjorden enn før. Fleire av landets fremste ekspertar heldt føredrag om temaet på konferansen i Sogndal 5.-6. juni 2014.

Konferansen er open for alle som har interesse for temaet. Påmeldingsfrist er 22. mai.

For meir informasjon, program og påmelding sjå nettsida til Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Sogn og Fjordane arrangerer konferansen i samarbeid med Sogn regionråd, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Nærings- og fiskeridepartementet.

2014-05-05 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut