Konferansen er open for alle som har interesse for temaet. Påmeldingsfrist er 22. mai.

For meir informasjon, program og påmelding sjå nettsida til Høgskulen i Sogn og Fjordane

Høgskulen i Sogn og Fjordane arrangerer konferansen i samarbeid med Sogn regionråd, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Nærings- og fiskeridepartementet.