Vegadresser i Sogn

Kommunane i Sogn samarbeider om å få på plass vegadresser i regionen. Samla sett manglar regionen omlag 8600 adresser.

Vegadressene skal sørgje for at alle på ein lett og forståeleg måte kan finne fram til bygningar, bustader og andre aktuelle stader.

Formålet med prosjektet er å få eit einsarta vegadressesystem i regionen i samsvar med nasjonale mål. Vi har fått kr 275 000 i skjønsmidlar frå programstyret for fornying av offentleg sektor. Prosjektet er planlagt å gå over tre år fram til 2015 og omfattar kommunane Aurland, Lærdal, Luster, Sogndal, Vik og Årdal.

Les brosjyre om nye vegadresser

Les meir om adresseprosjektet

2013-12-10 Karina Nerland
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut