Vegsamband Bergen-Trondheim via Sogn

Sogn regionråd møtte regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen for å diskutera vegsambandet Bergen-Trondheim via Sogn
Møte i Nord-Gudbrandsdalen 27.9.2010
Representantar frå Sogn regionråd og regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen møttes i Lom

Sogn regionråd ønskjer å byggja alliansar mot naboregionane. Regionrådsleiar Torodd Urnes og leiar i samferdslegruppa i regionrådet Jarle Aarvoll presenterte vegsambandet Bergen-Trondheim via Sogn i møtet 27. september.

Frå regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen møtte ordførar i Lom Simen Bjørgen saman med Sander Sælthun frå administrasjonen i Lom og regionsjef Ole Aasaaren. Dei vil drøfta vegsambandet i aktuelle organ og vil koma med tilbakemelding til Sogn regionråd etter det.

Presentasjon

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut
Design: CustomPublish AS | Publiseringssystem: CustomPublish AS