Møteplan for 2021 

19. februar, Vik
21. april, Luster
18. juni, Årdal
17. september, Sogndal
29. oktober, Lærdal 
10. desember, Aurland 

Møtestad kan bli endra.

Dei interkommunale selskapa i regionen her felles møtedag 23. april og 22. oktober 2021.

 

Tidlegare møte