Møteplan for 2021 

19. februar, Vik
21. april, Luster
18. juni, Årdal
21. september, Flåm 
29. oktober, Sogndal 
13. desember, Sogndal

Dei interkommunale selskapa i regionen har felles møtedag 23. april og 22. oktober 2021.

Møteplan for 2022:
28. januar (Lærdal), 25. mars (Årdal), 26. april (Luster), 10. juni (Vik), 9. september (Høyanger), 28. oktober (Sogndal), 9. desember (Aurland).
Møtestad kan bli endra. 
Felles møtedag for IKS: 22. april og 21. oktober 2022.

 

Tidlegare møte