I forprosjektet vart mellom anna spørsmåla om oppgåver, finansiering og organisering utgreidd. Rapporten frå forprosjektet vart presentert for rådet 11. februar. 

Rådet vedtok i møtet 1. april å ikkje etablera eit interkommunalt friluftsråd.