Prosjektleiar vil få ansvar for å initiere og leggje til rette for kontakt og påverknadsarbeid mot nasjonale og regionale styresmakter og andre viktige organ og aktørar. 

Kontaktperson: Dagleg leiar Karina Nerland tlf 908 30 284. 

Søknadsfrist: 10.10.2022

Sjå utlysinga og søk her 

 

Foto: Falkeblikk Film Production