Samferdsleplan og oppstart av regionalplanarbeidet var blant sakene som vart handsama i møtet. 

Møteprotokoll

Møteinnkalling

Presentasjonar:
Sterkare regionalt samarbeid i næringsnettverket i Sogn ved Joakim Systaddal
Prosjekt i Visit Sognefjord ved Ståle Brandshaug