Olav Skarsbø i Digitaliseringsdirektoratet orienterte om eInnsyn som er ei ny nasjonal innsynsløysing.

Møteprotokoll

Møteinnkalling

Presentasjon om eInnsyn ved Digitaliseringsdirektoratet

Vedlegg:
Årsmelding og rekneskap 2019
Skriv og meldingar: Fråsegn om Tronvik behandlingsheim og innspel til fylkeskommunen om NTP