13. februar, Bergen
24. april, Aurland
14. juni, Høyanger
8. november, Luster
6. desember, Årdal

 

 

 

 

Møtestad kan bli endra.

Dei interkommunale selskapa har felles møtedag 26. april og 18. oktober 2019.

Tidlegare møtedokument i Sogn regionråd

Aktivitetskalendar for barnehage og skule finn du her